Mobiln telefony > Apple > Apple iPhone SE (2020) 64GB Red

Apple iPhone SE (2020) 64GB Red

Apple iPhone SE (2020)

V?ce, ne? ?ek??. Za m??, ne? mysl??.

iPhone SE m? nejv?konn?j?? ?ip a nejobl?ben?j?? rozm?ry. Je to p?esn? takov? iPhone, na jak? ?ek??. Za cenu, kterou ne?ek??.

Volal iPhone 11 Pro. Chce zp?tky sv?j ?ip.

iPhone SE m? mozek iPhonu 11 Pro zdaleka nejrychlej?? ?ip ve smartphonu, A13 Bionic. Spou?t?n? aplikac?, hran? nejnov?j??ch her i objevov?n? nov?ch mo?nost? pr?ce a hran? v roz???en? realit? je na n?m dokonale plynul?.

Usm?j se. Te? m?? portr?tn? re?im.

Vysp?l? fotosoustava v kombinaci s ?ipem A13 Bionic zvl?d? portr?tn? re?im. Ten nech?v? focen? subjekt vyniknout na rozost?en?m pozad?. I kdy? si d?l?? self??ka.

Ovl?d?n? hloubky ostrosti.

Posuvn?kem nastav?? rozost?en? pozad? p?esn? podle sv?ch p?edstav p?ed zachycen?m sn?mku nebo po n?m.

Portr?tn? nasv?cen?.

Vyber si ze ?esti efekt? ve studiov? kvalit?. A pak uprav intenzitu osv?tlen?, aby focen? subjekt vynikl v nejlep??m sv?tle.

Budi? sv?tlo. A st?n. A kontury.

Smart HDR dal?? generace pozn?v? tv??e na potk?n? a chyt?e upravuje nasv?cen? z?b?ru, aby byly rysy obli?eje a t?ny pleti na fotk?ch p?irozen?j??. Lad? i sv?tl? detaily a st?ny na pozad?. Ka?d? fotka tak vypad? po v?ech str?nk?ch fantasticky.

Vysok?, vysok?, vysok?, vysok? rozli?en? videa.

4K video zachycuje ?ty?ikr?t v?c detail? ne? 1080p HD video. A roz???en? dynamick? rozsah sn?m? v?c detail? ve sv?tl?ch m?stech a st?nech.

Palec nahoru. Tla??tko je zp?t.

Pomoc? Touch ID sv?j iPhone bezpe?n? odemkne? a taky se hned p?ihl?s?? do aplikac?. P?ijde ti vhod i p?i placen? pomoc? Apple Pay v kav?rn?, stahov?n? aplikace na j?gu nebo n?kupu tenisek na webu. A nemus?? sahat pro platebn? kartu.

Soukrom?, z?klad iPhonu.

V?echny Apple produkty jsou stav?n? tak, aby u?ivatel m?l svoje informace pod kontrolou. Ka?d? zpr?va iMessage, co po?le?, je ?ifrovan?. Data otisk? prst? se ukl?daj? v za??zen? a nikdy se nedostanou na servery Apple nebo do iCloudu. Apple Pay nesd?l? ??slo platebn? karty. A tak bychom mohli pokra?ovat.
V lij?ku, ve spr?e, ve vlhku, ve vod?, v pohod?.

iPhone SE je vod?odoln? 30 minut v hloubce do 1 metru. Nerozh?z? ho kafe, ?aj ani limon?da. A prach u? v?bec ne.

Seri?lov? v?dr? baterie.

V nejlep??m se ?lov?ku nechce p?est?vat. Proto na iPhonu SE m??e? sledovat a? 13 hodin videa na jedno nabit?. Kdy? ho pot?ebuje? dob?t, sta?? iPhone odlo?it na bezdr?tovou nab?je?ku. Nebo ho p?ipoj k 18W rychlonab?je?ce a za 30 minut se ti dobije z nuly a? na 50 procent.

D?lan? pro iOS 13. I pro to, co p?ijde po n?m.

iPhone SE je p?ipraven? na nejnov?j?? funkce i na ty, kter? je?t? neexistuj?. Tak?e na n?m m??e? hned pou??vat tmav? re?im, zkratky Siri i novou aplikaci Fotky. A vyu?ije? i funkce a aktualizace zabezpe?en?, se kter?mi p?ijde Apple v budoucnu.

A to nen? v?echno.

True Tone. Dynamicky upravuje vyv??en? b?l? na displeji, aby obraz vypadal p?irozen? a byl p??jemn?j?? pro o?i. Haptic Touch. Podr?en?m ikony zobraz?? zkratky. Jemn? zavibrov?n? p?sob? jako odezva p?i stisknut? skute?n?ho fyzick?ho tla??tka. Roz???en? realita. Pou??vej nejnov?j?? AR aplikace na m??en? objekt? ve skute?n?m sv?t?, mapov?n? souhv?zd? na obloze a dal??.

Nahr?v?n? stereo zvuku. iPhone SE nahr?v? video se stereo zvukem, kter? je stejn? poutav? jako obraz. Rychlej?? Wi-Fi a mobiln? data. Wi-Fi 6 a 4G LTE Advanced podporuj? daleko rychlej?? p?enosy dat p?es Wi-Fi i mobiln? s?t?. Sd?len? zvuku. Kdy? s jedn?m iPhonem sp?ruje? dvoje AirPody nebo sluch?tka Beats, m??e? s kamar?dem poslouchat stejn? playlist. Dv? simky, dv? ??sla. Podpora dvou SIM v?etn? eSIM umo??uje m?t na stejn?m iPhonu pracovn? i osobn? ??slo.

koupit
10499,- Kč skladem
Aligator Aligator
Apple Apple
CPA CPA
Mobiola Mobiola
myPhone myPhone
Nokia Nokia
Samsung Samsung
Xiaomi Xiaomi
Nramky a Hodinky Nramky a Hodinky
Infolinka
+420 721 66 25 25
+420 777 14 25 25
(Po-PÁ 9:00-17:30)
Reklama
Nekteré naše zboží může být určeno pro trh EU.
Některé telefony v naší nabídce mohou pocházet z dovozu, nemusí být tedy určeny vždy pro český trh. Záruční doba je vždy 24 měsíců. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny zboží platí pouze pro náš internetový obchod, v kamenném obchodě se mohou ceny lišit. (c) 2015 - Všechna práva vyhrazena.
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
NOKIA  |  SAMSUNG  |  NOKIA  |  APPLE IPHONE