Psluenstv > Nramky a Hodinky > Garmin Vivoactive 3 Rose Gold

Garmin Vivoactive 3 Rose Gold

Sportovn? v?estrann? a elegantn? GPS hodinky

Chytr? GPS hodinky Garmin v?voactive 3 Rose Gold jsou mal?, lehk? a elegantn?. Nab?zej? jednoduch? ovl?d?n? pomoc? dotykov?ho displeje a jednoho tla??tka, kter? m??ete p?izp?sobit pro no?en? na lev?/prav? ruce. D?ky m?kk?mu silikonov?mu ?em?nku a ?zk?mu t?lu sed? jsou pohodln? i na tenk?m z?p?st?. Na ruce slu?? nejen v kombinaci se sportovn?m oble?en?m, daj? se bez obav nosit i do pr?ce nebo do spole?nosti. Hodinky jsou vybaveny vestav?n?m sn?ma?em tepu, GPS p?ij?ma?em a mo?nost? prov?d?n? bezkontaktn?ch plateb v r?mci slu?by Garmin Pay.

Chytr? GPS hodinky

Senzor tepov? frekvence

Kl??ov? vlastnosti chytr?ch hodinek Garmin v?voactive 3 Rose Gold

Stylov? vzhled a precizn? zpracov?n?
Silikonov? p?sek s d?lkou 127-204 mm
M??en? srde?n?ho tepu na z?p?st?
Dotykov? displej s ochranou Gorilla Glass
Vodot?sn? design (5ATM)
Integrovan? GPS/GLONASS p?ij?ma?
V?ce ne? 30 sportovn?ch profil? pro m??en? a vyhodnocen? aktivit
M??? VO2 max a fitness v?ku
Podpora extern?ch sn?ma?? ANT+, BLE
Podpora bezkontaktn?ch plateb Garmin Pay
Sp?rov?n? s mobiln?m za??zen?m p?es Bluetooth
Mobiln? aplikace Garmin Connect (Android, iOS, Windows Phone)
P??jem notifikac? z telefonu
V?dr? baterie 7 dn? v re?imu smart (bez GPS)

Dotykov? displej
Skv?le ?iteln?, dotykov? displej

Hodinky jsou vybaveny dotykov?m displejem s vysok?m rozli?en?m a skv?lou ?itelnost? za v?ech sv?teln?ch podm?nek. Displej je nav?c chr?n?n odoln?m sklem Gorilla Glass, kter? zabra?uje jejich po?krab?n?. D?ky dotykov?mu ovl?d?n? je obsluha funkc? maxim?ln? jednoduch? a nav?c m??ete skrolovat v menu pomoc? p?ej??d?n? prstu po boku hodinek nebo ovl?dat z?kladn? sportovn? funkce pomoc? tla??tka/korunky.

Monitoring denn? aktivity

D?ky n?kolika integrovan?m senzor?m budete moci sledovat tepovou frekvenci, po?et krok?, u?l? vzd?lenosti, sp?len? kalorie ?i monitorovat kvalitu sp?nku. Va?e ?sp?chy m??ete sd?let s p??teli a p??buzn?mi a pomoc? v?zev s nimi dokonce soupe?it. Propojen? s aplikacemi MyFitnessPal nebo s Kalorick?mi tabulkami dok??e sledovat denn? p??jem a v?dej kalori?, hodinky tak efektivn? dok??? pomoci se zm?nou ?ivotn?ho stylu.

Vod?odoln? design

Elegantn?, vhodn? pro celodenn? no?en?

Hodinky V?voactive 3 nab?z? unik?tn? kombinaci sportovn?ho a celodenn?ho vyu?it?. P?i sportu jsou k dispozici samostatn? profily pro b?h, j?zdu na kole, plav?n?, golf, ly?ov?n? nebo cvi?en? ve fitness centru. P?i celodenn?m no?en? hodinky diskr?tn? upozorn? na p??choz? vol?n?, sms a dal?? notifikce z mobiln?ho telefonu. Na pozad? m??? pr?b??n? srde?n? tep, m?ru stressu a celkovou m?ru pohybu. D?ky vod?odoln? konstrukci je nemus?te sund?vat ani kdy? jdete do sprchy nebo do baz?nu.

Garmin Pay

Bezkontaktn? platby Garmin Pay

Chytr? hodinky Fenix 5X Plus jsou vybaveny podporou bezkontaktn?ch plateb Garmin Pay, d?ky ?emu? do nich m??ete vlo?it informace o va?? platebn? kart? a v obchod? pohodln? platit z?p?st?m ruky i bez p??tomnosti vlastn? platebn? karty nebo telefonu. Slu?bu Garmin Pay mus? podporovat va?e banka, od podzimu 2018 jsou pro karty typu VISA nebo MasterCard dostupn? u vybran?ch bank i v ?R.

Sp?rov?n? s chytr?m telefonem
Spolehliv? zobrazen? notifikac?

Chytr? hodinky v?voactive 3 m??ete sp?rovat s chytr?m telefonem pomoc? Bluetooth rozhran?. Po sp?rov?n? m??ete na displeji hodinek informace o p??choz?ch hovorech, SMS zpr?v?ch a dal??ch upozorn?n?ch, ovl?dat p?ehr?v?n? hudby nebo nap??klad zkontrolovat p?edpov?? po?as?. Pomoc? platformy Garmin Connect IQ m??ete hodinky nav?c roz???it o dal?? funkce a vzhledy cifern?k?.

Garmin Connect

Tr?ninkov? den?k Garmin Connect

Tr?ninkov? den?k Garmin Connect je v?konn? n?stroj, kter? s hodinkami dostanete k dispozici. Garmin Connect je mo?n? vyu??vat v podob? mobiln? nebo webov? aplikace. Garmin Connect dok??e z?lohovat, vyhodnocovat a sd?let data, kter? hodinky b?hem dne nebo sportovn?ch aktivit m???. Chcete zjistit sv?j klidov? tep, v?konnost podle VO2Max, m?t kontrolu nad pr?b?hem hmotnosti, zjistit, nakolik vyu??v?te sportovn? vybaven? nebo sd?let s p??teli va?e obl?ben? trasy a m?sta? V den?ku Garmin Connect je to hra?ka.

koupit
5699,- Kč skladem
Aligator Aligator
Apple Apple
CPA CPA
Mobiola Mobiola
myPhone myPhone
Nokia Nokia
Samsung Samsung
Xiaomi Xiaomi
Nramky a Hodinky Nramky a Hodinky
Infolinka
+420 721 66 25 25
+420 777 14 25 25
(Po-PÁ 9:00-17:30)
Reklama
Nekteré naše zboží může být určeno pro trh EU.
Některé telefony v naší nabídce mohou pocházet z dovozu, nemusí být tedy určeny vždy pro český trh. Záruční doba je vždy 24 měsíců. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny zboží platí pouze pro náš internetový obchod, v kamenném obchodě se mohou ceny lišit. (c) 2015 - Všechna práva vyhrazena.
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
NOKIA  |  SAMSUNG  |  NOKIA  |  APPLE IPHONE